Henrik Rose

Henrik Rose

Cand. Jur – AkademiMerkonom i Økonomi & Ressourcestyring – Projektledelse (Scrum Master Certificeret). Eksamineret i ISO27001 + 27701.

Søger job/opgaver. (+45) 22 21 88 21

Har skabt resultater inden for forretningsbehov – jura – ISO27001 –  Controlling – BI – Performance management – Contract Management.

Både nationalt og internationalt. Offentlig og privat sektor.
Arbejdet inden for GDPR Compliance, ISO27001, BPO-drift, økonomi, finans og jura i de seneste 15 år.

Omdrejningspunkterne er især analyse, implementering og performance. Med en proaktiv tilgang.

Er meget fokuseret på, at opgaverne løses optimalt og frem for alt på en måde, så andre kan anvende resultatet af arbejdet.
En rød tråd er analyser, problemløsning og formidling.

Privatlivspolitik: Der indsamles ikke persondata.