Henrik Rose

CV

Henrik Rose, Cand. Jur, AkademiMerkonom i Økonomistyring.
Juridisk specialist i Persondataforordningen(GDPR), Implementering af Compliance, Projektledelse, BI & Contract Management.
(+45) 22218821.
30+ års erhvervserfaring og senest 15 års erfaring med GDPR, Hvidvasklovgivningen, Projektledelse, Compliance, Contract Management, Controlling og BI.
Søger nye udfordringer/opgaver inden for GDPR, Hvidvasklovgivningen, Transaktionsevaluering, Compliance, DPO, Projektledelse.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/henrikrose

Free-lance Juridisk konsulent, Cand. Jur
Konsulenthuse for klienter i flere brancher
Maj 2017 –

Compliance klientopgaver for konsulenthuse vedr. implementering af GDPR. Kvalitetssikring af Compliance arbejdet i relation til GDPR. Udformning af guidelines til den kommende retstilstand i relation til GDPR/Persondataforordningen og tilknyttet lovgivning. Gennemlæsning af WP29 guidelines og redegørelse for virksomhedens forretningsområder.
Hvidvask lovgivningen og GDPR.

GDPR Projekt konsulent/Programleder (Ma. Law)
Falck Group, International, København
November 2016 – April 2017. Projektledelsen blev flyttet til anden afdeling

Europæisk GDPR projekt – Design af Governance – Design af Proces Management IT Platform(D4) – Proces Overview af Dokumentation – GAPS – Mitigation – Juridisk validering af processer ift. GDPR og national lovgivning – Proaktivt management af interessenter og projektkommunikation. Risikovurdering. Koordinering af delprojektledere. Rapportering til Projekt styregruppe.

Contract Manager, Specialkonsulent
Region Hovedstaden, Administrationen, Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT), København
Januar 2016 – September 2016. Grundet omorganisering, aftalt at jeg søger nye udfordringer

Contract management – IT kontrakter – Compliance analyser – Kontraktsret/Udbudsret – Implementering – Interessent og risikoanalyser – Rådgivning – Processer for audit.
Dokumenteret interessentanalyser og en revideret projektstrategi samt strategisk valg af CM IT platform. Kortlagt krav til indkøbsdata og deres anvendelse i Contract Management. Udviklet Contract management BI værktøj.

Business Developer / Compliance konsulent
Digicure A/S, Lyngby, (Nu en del af Deloitte)
2015 – 2015 (7 måneders projektansættelse)

Udvikling af forretningskoncepter og Compliance og Assessment værktøjer inden for Persondataret / Ny EU forordning om beskyttelse af Personoplysninger(GDPR) – Møder med briefing af kunder om persondataretlige emner – Formulering af brugerrettede artikler og White Papers om Persondataretlige temaer – Vejledning og information til kunder i forskellige brancher om ny EU forordning om persondatabeskyttelse

Indkøbscontroller/Udbudsjura
Københavns Kommune – Strategi og økonomi – Kultur og fritidsforvaltningen
2014 – 2015 (Barselsvikariat)

Indkøbsanalyser – Compliance vurderinger – Udbudsret og kontraktlig vejledning – Information og vejledning til enheder om indkøb – Implementering af indkøbspolitik – Udvikling af Compliance koncept
Business Controller / It sikkerhedskonsulent

Business Controller
KMD – BPO A/S. Outsourcing virksomhed inden for drift af Løn & Pension – afd. TMV, Herlev. Datterselskab af KMD A/S.
2010 – 2014

Månedlig statusrapportering til ledelse om performance i driften. Herunder analyse, mødeafholdelse og formulering af forbedringsinitiativer. Skabt markant forbedret performancerapportering i driften. Overholdt alle deadlines. Udvikling af nye Business Intelligence løsninger i Excel indenfor statusrapportering om drift og regnskab. Service Level Agreements. Udvikling/vedligeholdelse/drift af Access database til performance rapportering. Dataudtræk fra SQL Server og SAP/OPUS.
– Compliance / Contract management:
Auditering og sikring af Compliance. ISO27001 Implementeringsforløb i KMD BPO. Medlem af koncernens sikkerhedsudvalg. Juridisk skematisering og udvikling af guidelines af de persondataretlige regler. Performance overvågning og Contract management. Implementering af 3. part CMS SW.
– Digitalisering:
Forretningsanalyse og udvikling af en automatiseringsløsning, der kontrollerer kvalitet i lønproduktionen.
– Undervisning/koordinering:
Tilrettelagt og gennemført internt undervisningsforløb i IT (MS Office) på firmaets lokationer i Danmark. Forestod koordinering og logistikstyringen bag ved undervisningen af 140 kursister. Kursister og ledere var meget tilfredse med forløbet og koordineringen.
– Projektledelse:
Succesfuld analyse og implementering i et fastkørt projekt. IT applikation i driftsorganisationen. Herunder kompetenceafdækning hos nøglemedarbejdere – udarbejdelse af projektstrategi – Business Cases – identificere kritiske veje – udarbejdelse af projektplan. Afrapportering til ledelse angående fremdrift. Leverandørkontakt.
Business Process Reengineering: BPR foranalyse – Mobilisering, design og implementering
Identifikation og udvikling af nødvendige BPR tiltag. Forretningsanalyse og dokumentation.
Anbefaling fra min Chef Steffen Fihl Andersen i KMD BPO: “Delivers on time and to agreed quality everytime. I give Henrik my recommendations, because he walks his talk and inspires people around him to perform better. This has also been valued by Henrik’s collaborators, who sees him as a trustworthy colleague. On top of his high sense of personal responsibility, Henrik is able to analyze complex topics and chunk it down to manageable parts. If you present Henrik with a new area of expertise he is quick to investigate the topic and by his own hand develop his skills in new areas. I have enjoyed Henrik’s sense of humour – his cut the crap-attitude combined with a smart wit, has led to many good laughs.”

Controller/Dataanalytiker
Danske Bank, Markedsregnskab, Holmens Kanal, København
2008 – 2009

Specificering af krav til database. Daglige SAS+QMF kørsler. Kontroller af den daglige bogføring. Kontakt med udenlandske enheder.
Danske Bank, Transaction Services, Treasury Settlements, Girostrøget, Høje Taastrup
2006 – 2008

Daglige afstemninger og rapportering af bankens valutapositioner over for Nationalbanker. Afstemning af lånesystemer med koncernregnskab. Diverse IT udviklingsopgaver – Implementering, dokumentation og undervisning af kolleger i en ny opgave med den daglige opdatering af markedsrelaterede rentesatser.
Forretningsanalyse og udvikling af Business Intelligence løsninger. Driftsopgaver med SQL dataudtræk. Business Intelligence løsninger i EXCEL, VBA der afstemmer og skaber afregningsdokumenter. SAS Base 9.2 udviklingsopgaver. Optimering og automatisering af eksisterende afstemningsløsninger. Roll-over rentekørsler af Syndikerede lån, SWIFT betalinger, kommunikation med dealers og udenlandske banker. Dokumentation af de daglige opgaver.

IT Underviser
Bl.a på Høje Taastrup Dataskole og Niels Brock
1998-2004

Undervisning af voksne på åbne IT kurser i MS-Office, Databaser, Web-design